YHTEYSTIEDOT
Julkaisut
 

Esitteet | 2013-02
Rolling Bearings and Services for Mining and Processing

 
 

Esitteet | 2012-09
Bearing Solutions and Services for Drilling Rigs

 
Muu teollisuus

Raaka-aineen louhinta ja jalostus

 
 
 

Edistyksellistä laakerointia

Kaivosteollisuudessa ja suurkuljetintekniikassa, raakaöljyn ja -kaasun porauksessa ja louhinnassa sekä jalostusteollisuudessa tekniikan kehitys kulkee yhä nopeampaan tahtiin. Siihen vaikuttavat myös vierintälaakerit.

Ankarat käyttö- ja ympäristövaatimukset edellyttävät erittäin tukevia laakereita. Tutkimus- ja kehitystyömme sekä intensiivinen kokemustenvaihto koneiden ja laitteistojen valmistajien ja käyttäjien kanssa ovat johtaneet käyttövarmuuden nousuun ja INA- ja FAG-laakerien käyttöiän jatkuvaan pitenemiseen.

Kaikille osa-alueille

Erilaisten käyttöolosuhteiden vuoksi laakerointien on oltava erikoisvaatimusten mukaisia. Laakereillemme on tunnusomaista

  • hyvä käyttövarmuus ja luotettavuus
  • paras mahdollinen kantokyky
  • vähäinen huoltotarve
  • iskun- ja värähtelynkestävyys
  • helppo asennus ja irrotus.

Kaikkiin laitteisiin ja koneisiin

Avolouhosten ja maanalaisten louhosten koneisiin, kuljettimiin, tunnelinrakennuskoneisiin, On- ja Offshore-laitteistoihin, poraustornilaitteistoihin, putken asennuskeloihin, murskaimiin, rouhimiin, täryseuloihin, kiertouuneihin ja sintrauslaitteistoihin.

INA/FAG palvelut ja tuotteet

Uusimpia menetelmiä hyödyntävä tekninen neuvonta, yksilölliset ongelmanratkaisut, erilaiset lisävarusteet ja kattava palvelutarjonta.

 
Käyttökohteet
Tuotevalikoima