LISÄTIETOJA
 
Yritys

Laatu

 
 
 
 

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme ei ole ainoastaan hyvä, vaan erinomainen laatu.

Jos haluamme vakuuttaa asiakkaamme pitkällä tähtäimellä, tulee meidän panostaa edelleen laatuun, teknologiaan, luotettavuuteen ja taloudellisuuteen sekä toimitusvarmuuteen ja hyvään palveluun.

Nämä tekijät ovat yrityksen menestyksen perusta.

Pyrimme täyttämään asiakkaan odotukset ja vaatimukset laadun suhteen. Kaikki työntekijämme toimivat tämän periaatteen mukaisesti.

Laatutavoitteenamme on "nolla virhettä".  Pyrimme jatkuvasti parantamaan laatua mm. ehkäisemällä virheitä yrityksemme kaikilla osa-alueilla.

Työmme tulosten tulee olla virheettömiä – kaikkina aikoina ja kaikissa työpisteissä koko yrityksen sisällä.

Yrityksen johto ja kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan tätä laatupolitiikkaa.