Julkaisut
 

Esitteet | 2005-09
BEARINX®-online Spindle Calculation

 
Laakerilaskenta

BEARINX-online karalaskenta

Tehokas INA/FAG-laskentaohjelma – nyt myös online-versiona
Tämä palvelu on tarkoitettu vain INA/FAG-suora-asiakkaille tai INA/FAG-jälleenmyyjille!

 

Monissa markkinoilla olevissa laskentatyökaluissa käytetään usein pitkälti yksinkertaistettuja laskentamenetelmiä. Yksinkertaiset laskentamenetelmät eivät huomioi akselin taipumaa, sovitesijojen suuntavirheitä tai laakerityyppien erilaisia jousto-ominaisuuksia lainkaan. Myös laakereiden sisäinen kuormituksen jakautuminen – ratkaiseva seikka väsymisajan kannalta – määritetään usein likiarvomenetelmin.

 

BEARINX-onlinen ansiosta voit määrittää vierintälaakereiden todellisen kuormituksen akselin taipuman ja jousto-ominaisuudet huomioon ottaen. Tällöin lasketaan tietysti tarkasti myös laakerin sisäinen kuormituksen jakautuminen aina kosketuspaineen laskentaan asti vierintäelimen todellinen profiili huomioon ottaen.

 
Kara-asennelman tietojen syöttö käy helposti
 
INA/FAG-vierintälaakereiden tietokanta
 
Akselin liikkeet graafisena esityksenä
 
 

Helppokäyttöinen käyttöliittymä

BEARINX-online-karalaskennan algoritmit ovat identtisiä INAn ja FAG:n käyttämän BEARINX-ohjelman algoritmien kanssa. BEARINX-online-karalaskennan ansiosta voit omalla työpisteelläsi tehdä monilaakeroitujen, yksiakselisten akselijärjestelmien laskelmia.

Java-pohjainen käyttöliittymä tukee tietojen syöttöä. Graafinen esitys antaa yleiskuvan konstruktiosta ja helpottaa tietojen tarkistamista.

INA- ja FAG-vakioohjelman sisältämät vierintälaakeri- ja geometriatiedot saat helposti käyttöösi integroidusta tietokannasta. Varsinainen laskenta tapahtuu INAn tehokkailla laskentapalvelimilla.

Neuvontainsinöörit apunasi

BEARINX-online-karalaskennan avulla luomasi syöttötiedot ovat yhteensopivia BEARINX-ohjelman kanssa. Näin tiedonvälitys neuvontainsinööriemme kanssa helpottuu ja vältämme päällekkäisen työn.

Selkeä HTML-muotoinen tulosdokumentaatio ja graafinen esitys akselin liikkeistä ja laakereiden sisäisen kuormituksen jakautumisesta helpottavat suunnitellun rakenteen analysointia. Online-opetusohjelman ja perusteellisen tukijärjestelmän ansiosta voit helposti hyödyntää BEARINX-online-karalaskennan kaikkia käyttömahdollisuuksia.

DIN ISO 281 -standardin lisälehdessä 4 (huhtikuu 2003) määritellään yhtenäinen tapa laskea laakereiden väsymiselinikä nykyisen tekniikan tason mukaista tietokoneavusteista laskentamenetelmää käyttäen. Tämä laskentamenetelmä on tietenkin käytössäsi myös uudessa online-versiossa.

 
Kaikki ei hoidu Internetin avulla: henkilökohtainen neuvontayhteys on varsinkin karalaakereiden suunnittelussa erittäin tärkeää.

Yhteistyön tehostaminen

BEARINX-online-karalaskentaohjelman tarkoitus ei ole korvata Schaefflerin neuvonta- ja laskentapalvelua. Päinvastoin haluamme ohjelman avulla tehdä vieläkin tiiviimpää yhteistyötä kanssasi. Tarkoituksena on tehdä jo tuotekehitysprosessin varhaisessa vaiheessa yhdessä alustavat vierintälaakerivalinnat, jotta sinun tuotekehitystyöhön käyttämäsi aika lyhenee.