Julkaisut
 

Asiakirja | 2016-07
Toimintaohjeet

 
Yritys

Yritysetiikka

Schaeffler Group jatkaa konserniin kuuluvien yritysten LuK:n, INAn ja FAG:n yhteiskuntavastuun periaatetta ja näkee sen edellytyksenä yrityksen kestävälle menestykselle. Schaeffler Groupin yritysetiikan perustana ovat kansainvälisesti sovellettavat yhteiskuntavastuun periaatteet "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility" ja standardi "Social Accountability International". Nämä toimintaohjeet ovat vähimmäisstandardeja. Niiden lisäksi voidaan noudattaa tarkempia maakohtaisia paikallisen kulttuurin edellyttämiä säännöksiä.

Ihmisoikeudet
Schaeffler Group sitoutuu noudattamaan mahdollisuuksiensa rajoissa kansainvälistä ihmisoikeusjulistusta.

Pakkotyö
Schaeffler Group ei hyväksy pakkotyövoiman käyttöä omassa eikä liikekumppaniensa yrityksessä.

Lapsityövoima
Schaeffler Group ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä omassa eikä liikekumppaniensa yrityksissä.

Syrjintä ja toisten kunnioittaminen
Haluamme tarjota työpaikkoja ilman syrjintää ja ahdistelua sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, iän, kansallisuuden, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Yrityksemme työntekijöiden tulee kunnioittaa toisiaan.

Palkka ja työaika
Schaeffler Group tiedostaa työntekijöidensä oikeuden kohtuulliseen korvaukseen ja noudattaa kunkin maan työmarkkinoilla laissa säädettyjä vähimmäispalkkoja. Noudatamme kulloinkin voimassa olevia työaikasäädöksiä kaikissa yrityksissämme.

Suhtautuminen työntekijöihin ja työntekijöiden edustuksiin
Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta yhdistymisvapauteen. Tästä riippumatta mahdollistamme sen, että työntekijämme pystyvät aina esittämään intressinsä suoraan yritysjohdolle.

Työn ja perheen yhteensovittaminen
Olemme perheyritys, joka pyrkii perheystävällisillä toimenpiteillä edistämään henkilökunnan työhyvinvointia ja motivaatiota ja siten nostamaan yrityksen suorituskykyä.

Terveys ja turvallisuus
Haluamme luoda turvallisen ja terveen työympäristön, joka täyttää tai ylittää työpaikalla vaadittavat turvallisuus- ja terveysnormit. Pyrimme estämään työpaikasta johtuvia loukkaantumisia ja ammattisairauksia.

Työntekijöiden kehittäminen
Työntekijöidemme kehittäminen on tärkeä investointi yrityksemme tulevaisuuteen. Ammatillisen oppimisen ohella panostamme sosiaalisten ja teknisten taitojen kehittämiseen.

Toimittajat
Rohkaisemme toimittajiamme mahdollisuuksien mukaan noudattamaan yrityksissään samanlaisia yhteiskuntavastuun periaatteita.

Vastuu ympäristöstä
Kaikilla tuotantopaikkakunnilla on tehokas ympäristönhallintajärjestelmä, jota kehitämme jatkuvasti. Kaikki ovat velvollisia noudattamaan ainakin paikallisia ympäristönsuojelulakeja ja Schaeffler Groupin ympäristönhallintajärjestelmää. Toteutamme vastuuta ympäristöstä yhteistyössä liikekumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa.

Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset
Schaeffler Group ja sen työntekijät eivät ota vastaan tai anna lahjoja, jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Kielto koskee erityisesti lahjuksia tai muita laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille.

Vastuuvelvollisuus
Jokaisen työntekijämme tulee sitoutua henkilökohtaisesti noudattamaan näitä yritysetiikan toimintaperiaatteita ja rohkaista työtovereitaan niiden noudattamisessa. Yritysjohto vastaa näiden periaatteiden toteutumisesta. Ne ovat osa yrityksemme säännöistä ja toimintaohjeista.

 

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy