Search term

Tietosuojakäytäntö

Kiitos kiinnostuksestasi Schaeffler-konsernia (Schaeffler AG ja sen tytäryhtiöt) ja tuotteitamme kohtaan. Meille on erittäin tärkeää, että yksityisyytesi on turvattu käyttäessäsi verkkotarjontaamme. Jos henkilötietoja käsitellään, noudatamme soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

I. Yleistä tietoa tietojen käsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus ja tarkoitus

Lähtökohtaisesti keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä toimivan verkkosivuston sekä sillä olevien sisältöjemme ja palvelujemme tarjoamiseksi. Henkilötietojasi kerätään ja käytetään yleensä vain annettuasi siihen suostumuksesi. Tästä poikkeuksena ovat tapaukset, joissa laki sallii tietojen käsittelyn.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) ja sovellettavaan kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön.

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn erityisiin tarkoituksiin, henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on GDPR art. 6.1 a) kohta. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Huomaa, että peruminen koskee vain tulevaisuutta. Se ei vaikuta käsittelyyn, joka on perustunut suostumukseen ennen sen perumista.

Henkilötietojen käsittely sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi perustuu GDPR art. 6.1 b) kohtaan. Tietojen käsittelyn tarkoituksia määrittelevät kyseiset sopimusasiakirjat ja sopimuksen kohde.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi, oikeusperustana on GDPR art. 6.1 c) kohta.

Jos käsittely on tarpeen Schaefflerin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (esim. oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietoturvallisuuden varmistamiseksi, rikosten ehkäisemiseksi, liiketoiminnan harjoittamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden jatkokehittämistä varten) eivätkä omat etusi, perusoikeutesi ja -vapautesi rekisteröitynä syrjäytä edellä mainittuja etuja, käsittelyn oikeusperustana on GDPR art. 6.1 f) kohta.

3. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja säilytetään sellaisen unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi, joka koskee meitä rekisterinpitäjänä. Jos tietoja ei enää tarvita tai edellä mainitussa laissa märitetty säilytysaika on täyttynyt, tietosi poistetaan säännöllises

4. Pääsy henkilötietoihin Schaeffler-konsernin sisällä ja kolmansien osapuolten pääsy tietoihin

Schaeffler-konsernissa henkilötietoihisi on pääsy niillä tahoilla, jotka tarvitsevat sitä. Tässä noudatetaan ”least privilege” -periaatetta (pääsyoikeuksia myönnetään mahdollisimman suppeasti), sekä ”need-to-know” -periaatetta (tietoa annetaan vain tarvittaessa).

Siirrämme tietoja Schaeffler-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen, jos lainsäädäntö edellyttää sitä, jos olet antanut suostumuksesi tai jos mahdolliset meidän lukuumme toimivat henkilötietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR:n ja sovellettavan paikallisen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Näillä ehdoilla henkilötietojen vastaanottajia voivat tarvittaessa olla toimivaltaiset sisäiset asiantuntijatahot sekä ulkoiset palvelujentarjoajat.

5. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja siirretään EU/ETA-maiden ulkopuolisiin maihin (niin sanottuihin kolmansiin maihin) vain, jos se on tarpeen tai laki vaatii sitä tai jos olet antanut siihen suostumuksesi tai osana henkilötietojen käsittelijän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Jos käytetään kolmansissa maissa olevia palveluntarjoajia, heiltä vaaditaan kirjallisten ohjeiden lisäksi sitoutumista Euroopan tietosuojastandardien noudattamiseen hyväksymällä EU:n mallisopimuslausekkeet.

6. Tietoturvallisuus ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Schaeffler-konserni käyttää teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojatakseen käsittelemiämme tietojasi tahalliselta tai vahingossa tapahtuvalta tuhoutumiselta, manipuloinnilta, häviämiseltä ja asiattomien henkilöiden pääsyltä. Näitä turvatoimia kehitetään jatkuvasti uusien teknisten mahdollisuuksien mukaan.

Verkkosivustoillamme saattaa olla linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille. Tietosuojakäytäntömme ei koske kyseisiä verkkosivustoja.

7. Velvollisuus luovuttaa henkilötietoja

Solmiessasi sopimuksen sinun on annettava henkilötiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen laatimiseksi, toteuttamiseksi ja päättämiseksi sekä siitä seuraavien velvollisuuksien täyttämiseksi tai jotka Schaefflerin on kerättävä lakisääteisten velvoitteiden vuoksi. Ilman näitä tietoja ei voida tehdä sopimusta Schaefflerin kanssa.

Jos esitämme sinulle tällä verkkosivustolla tarjouksia ja tarjoamme palveluja, joita voit halutessasi käyttää, sinulla ei ole velvollisuutta antaa meille tietoja, mutta jos et anna henkilötietojasi, et ehkä voi käyttää tarjouksiamme ja palvelujamme.

8. ”Profilointi” ja automaattinen päätöksenteko

Emme käytä GDPR:n 22 artiklan mukaista automaattista päätöksentekoa. Schaeffler ei yleensä käytä ”profilointia”. Jos käytämme sitä yksittäistapauksissa, ilmoitamme sinulle siitä erikseen, jos laki sitä vaatii, ja tarvittaessa pyydämme sinulta etukäteissuostumuksen.

9. Henkilötietojesi lähteet

Käytämme sinulta saamiamme tietoja.

II. Tietojen käsittely verkkosivuston tarjoamiseksi ja lokitiedostojen luomiseksi

Kun käyt verkkosivustollamme, verkkopalvelimemme saavat ja keräävät oletusarvoisesti internet-palveluntarjoajasi nimen, IP-osoitteesi, verkkosivuston, jolta käsin tulet sivustollemme, sivut, joilla käyt sivustollamme, sekä käynnin päivämäärän ja keston. Nämä tiedot säilytetään järjestelmämme lokitiedostoissa. IP-osoitteesi käyttö rajoitetaan kuitenkin siihen, mikä on teknisesti välttämätöntä, ja se lyhennetään eli sitä käytetään vain anonyymisti. Ei siis ole mahdollista yhdistää IP-osoitetta tiettyyn käyttäjään. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Tietojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperuste on GDPR art. 6.1 f) kohta.

Lyhennetyn IP-osoitteesi tilapäinen säilyttäminen järjestelmissämme on teknisesti välttämätöntä, jotta sivusto voidaan näyttää päätelaitteessasi. Tietoja säilytetään lokitiedoissa verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Tietoja ei tässä yhteydessä analysoida markkinointitarkoituksiin. Meillä on GDPR art. 6.1 f) kohdan mukainen oikeutettu etu tietojen käsittelemiseksi näihin tarkoituksiin.

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamiseksi ja tiedon säilyttäminen lokitiedostoissa ovat olennaisen tärkeitä verkkosivuston toiminnalle. Siksi sinulla ei käyttäjänä ole mahdollisuutta vastustaa tällaista käsittelyä.

III. Tietojen käsittely verkkosivustolla tarjottavien palvelujen osalta

Verkkosivustollamme tarjotaan erilaisia palveluja, joiden käyttämiseksi pyydämme sinulta henkilötietoja. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen luovuttaminen meille on aina vapaaehtoista.

1. Julkaisujen tilaaminen

Voit tilata verkkosivustolla tarjottavia julkaisuja. Tilausta varten sinun on syötettävä lomakkeeseen tittelisi, etunimesi, sukunimesi, yrityksesi, katuosoitteesi, postinumerosi, paikkakuntasi, mahdollinen osavaltiosi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Me säilytämme nämä henkilötiedot ja lähetämme ne lisäksi PVS Fulfillment-Service GmbH:lle, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm (“PVS”), jossa ne myös säilytetään. Lähettäessäsi tilauksen myös sen päivämäärä ja aika tallennetaan. Suostumuksesi tälle tietojen käsittelylle hankitaan tilauksesi aikana.

PVS painaa ja lähettää tilatut julkaisut suoraan sinulle postitse. Me ja PVS käytämme henkilötietojasi pelkästään tilaustesi käsittelyyn.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR art. 6.1 a) kohta.

Poistamme tilausprosessin aikana kerätyt henkilötietosi ja lisätiedot kuuden kuukauden kuluttua. PVS:ssä tiedot poistetaan, kun tilaus- ja lähetysprosessi on saatu päätökseen ja lakisääteiset säilytysajat ovat päättyneet.

Sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen dataprivacy@schaeffler.com. Siinä tapauksessa kaikki yhteydenoton yhteydessä säilytetyt henkilötiedot poistetaan tulevaisuuden osalta. Perumisen ajankohdasta riippuen on mahdollista, ettemme voi toimittaa sinulle tilattuja julkaisuja.

Tilausprosessin aikana päätelaitteellesi tallennetaan evästeitä ostoskorisi säilyttämiseksi. Lisätietoja käytettävistä evästeistä on

Evästekäytännössämme.

2. Yhteydenotto- ja pyyntölomakkeiden käyttö

Verkkosivustolla on yhteydenotto- ja pyyntölomakkeita, joita voit käyttää ottaessasi meihin yhteyttä sähköisesti.

Yhteydenottolomakkeita käyttääksesi sinun on täytettävä pakolliset tiedot, jotka on merkitty tähdellä (esim. sähköpostiosoitteesi). Kaikkien muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista. Nämä henkilötiedot lähetetään käsittelystä vastaavalle yrityksemme osastolle, ja niitä säilytetään järjestelmissämme. Lähettäessäsi viestin myös sen päivämäärä ja aika tallennetaan. Pyydämme suostumuksesi tietojen käsittelyyn tietojen kyselyprosessin aikana.

Lomakkeeseen täyttämiäsi tietoja käytetään yksinomaan kyselysi käsittelyyn.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on GDPR art. 6.1 a) kohta.

Tiedot poistetaan heti, kun viestintäprosessi on saatu päätökseen.

Sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseendataprivacy@schaeffler.com. Siinä tapauksessa kaikki sopimuksen yhteydessä säilytetyt henkilötiedot poistetaan tulevaisuuden osalta. Perumisen ajankohdasta riippuen on mahdollista, ettemme voi vastata pyyntöösi.

3. Schaeffler-tiedotuspalvelujen käyttö

Tarjoamme sivustolla mahdollisuutta rekisteröityä maksutta Schaefflerin tiedotuspalveluihin.

Jos rekisteröidyt Schaefflerin tiedotuspalveluihin ja annat asiaa koskevan suostumuksesi, saat mainoksia ja tietoa (esim. uutiskirjeitä, kutsuja messuille ja tapahtumiin, tietoa tuotteistamme, palveluistamme, tarjouksistamme ja kampanjoistamme, pyyntöjä osallistua kyselytutkimuksiin sekä yritysuutisia) Schaeffler-konsernilta esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä ja/tai pikaviestipalveluilla, kuten WhatsAppilla, niihin yhteystietoihin, jotka olet antanut rekisteröityessäsi lomakkeella tiedotuspalveluihin. Tiedotuspalvelujen käyttämiseksi sinun on annettava sähköpostiosoitteesi ja muut pakollisiksi merkityt tiedot, kuten nimi, yrityksen nimi ja puhelinnumero. Nämä tiedot kerätään, jotta sinulle voidaan lähettää mainontaa ja tietoja. Tätä tarkoitusta varten saatamme käyttää myös kolmansia osapuolia (palveluntarjoajia), joiden kanssa olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen, ja luovuttaa tietojasi näille kolmansille osapuolille. Lähetettyäsi rekisteröitymislomakkeen saat meiltä vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröityminen tulee voimaan vasta, kun napsautat viestissä olevaa linkkiä.

Rekisteröitymisen jälkeisen henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on GDPR art. 6.1 a) kohta.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon niitä on kerätty. Siksi tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityminen tiedotuspalveluun on aktiivisena. Sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostiviesti osoitteesee unsubscribe@schaeffler.com tai napsauttamalla saamissasi viesteissä olevaa peruutuslinkkiä, jolloin rekisteröitymisesi tiedotuspalveluun peruuntuu tulevaisuuden osalta. Siinä tapauksessa kaikki viestintää varten säilytetyt henkilötiedot poistetaan. Suostumuksen peruminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tehty suostumuksen perusteella ennen sen perumista.

4. Käyttäjäprofiilin luominen personoitua mainontaa ja tiedotusta varten

Haluamme esittää sinulle mahdollisimman yksilöllisiä tarjouksia. Haluamme käyttää käyttäytymistäsi koskevaa tietoa, jota annat ja luot automaattisesti käydessäsi verkkosivustollamme, voidaksemme luoda sinua varten ja kiinnostuksiasi vastaavaa räätälöityä mainontaa. Tätä tarkoitusta varten pyydämme erillisen suostumuksesi personoidun käyttäjäprofiilin luomiseksi.

Käyttäjäprofiilissa säilytämme henkilötietoja, jotka olet antanut meille rekisteröityessäsi “Schaeffler Info Service” -palveluun (tiedotuspalvelu), sekä tietoja liikkumisestasi tällä sivustolla ja/tai sinulle lähettämässämme tiedotuksessa ja mainosviestinnässä olevia tietoja. Liikkumistiedot ovat tietoja, jotka kertovat käyttäytymisestäsi käyttäjänä, esim. mitä kolumneja, artikkeleja ja sisältöjä katsot tällä verkkosivustolla tai uutiskirjeessämme ja mihin aikaan, mukaan luettuna sähköpostien ja uutiskirjeiden vastaanotto- ja lukukuittaukset.

Analysoimme tätä käyttäjäprofiilia ainoastaan lähettääksemme yksilöllisesti räätälöityä tietoa ja mainostusta edellyttäen, että olemme saaneet erillisen suostumuksesi tietojen käyttämiseksi tiedotus- ja mainontatarkoituksiin rekisteröityessäsi Schaeffler Info Service -palveluun. Tätä tarkoitusta varten saatamme käyttää myös kolmansia osapuolia (palveluntarjoajia), joiden kanssa olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen, ja luovuttaa tietojasi näille kolmansille osapuolille.

Rekisteröitymisen jälkeisen henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on GDPR art. 6.1 a) kohta.

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon niitä on kerätty. Siksi tietoja säilytetään niin kauan kuin suostumuksesi tietojen seurantaan on aktiivinen. Sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen unsubscribe@schaeffler.com tai napsauttamalla saamissasi viesteissä olevaa peruutuslinkkiä, jolloin tietojasi ei enää jatkossa seurata. Siinä tapauksessa kaikki viestintää varten säilytetyt henkilötiedot poistetaan. Suostumuksen peruminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on perustunut suostumukseen ennen sen perumista.

IV. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä, jotta saisit parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustosta. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan verkkoselaimeen tai jotka verkkoselain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Jos käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, hänen käyttöjärjestelmäänsä voidaan tallentaa eväste. Eväste sisältää tunnusomaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa selvästi, kun sillä tullaan uudelleen verkkosivustolle.

Seuraavassa annamme sinulle yleistä tietoa evästeiden käytöstä verkkosivustollamme ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä saat tällä sivustolla julkaistusta Schaefflerin evästekäytännöstä.

Käytämme evästeitä saadaksemme sivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkin sivustomme elementit vaativat pyytävän selaimen tunnistusta myös siirryttäessä sivulta toiselle.

Lisäksi käytämme evästeitä sivustollamme voidaksemme analysoida käyttäjän selauskäyttäytymistä.

Kävijän tullessa verkkosivustollemme hänelle ilmoitetaan evästeiden käytöstä ja esitetään viittaus tähän tietosuojakäytäntöön.

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivustomme käyttöä käyttäjille. Joitakin verkkosivustomme palveluja ei voida tarjota käyttämättä evästeitä. On välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös siirryttäessä sivulta toiselle. Teknisesti välttämättömien evästeiden avulla kerättyä käyttäjätietoa ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen. Lisätietoja evästeistä on Schaefflerin evästekäytännössä.Analysointievästeitä käytetään verkkosivustomme laadun ja sisällön parantamiseen. Analysointievästeet kertovat meille, miten sivustoa käytetään, niin että voimme jatkuvasti parantaa tarjontaamme. Lisätietoja evästeistä on Schaefflerin evästekäytännössä.

Evästeiden avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR art. 6.1 f) kohta.

Evästeet tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen ja välitetään sieltä sivustollemme. Näin ollen sinä käyttäjänä hallitset täysin evästeiden käyttöä. Voit estää evästeiden välittämisen tai rajoittaa sitä muuttamalla selaimesi asetuksia. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa. Se voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeiden käyttö on estetty, verkkosivustollamme ei ehkä ole mahdollista käyttää kaikkia sivuston ominaisuuksia.

V. Oikeutesi rekisteröitynä

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet GDPR:n tarkoittama rekisteröity, ja sinulla on seuraavat oikeudet:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR art. 15)

Sinulla on pyynnöstä oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja vai emme. Jos käsittelemme niitä, voit pyytää meiltä lain mukaista pääsyä henkilötietoihin (ks. GDPR art. 15.1). Ilmoitamme sinulle myös tietojen siirrossa toteutettavista GDPR:n 46 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista, mikäli henkilötietojasi siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR art. 16)

Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen ja/tai täydentämiseen, jos käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Meidän on oikaistava tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR art. 18)

Jos lain mukaiset vaatimukset täyttyvät (ks. GDPR art. 18.1), sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoittamisen seurauksista ks. GDPR art. 18.2 ja 18.3).

4. Oikeus tietojen poistamiseen (GDPR art. 17)

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja meillä on velvollisuus poistaa henkilötiedot, edellyttäen että jokin GDPR:n art. 17.1 kohdassa mainituista perusteista täyttyy. Oikeus tietojen poistamiseen ei koske GDPR:n art. 17.3 kohdan mukaisia tapauksia.

5. Ilmoitusoikeus

Jos olet käyttänyt oikeuttasi tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen, meidän on ilmoitettava oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Meidän on ilmoitettava sinulle näistä vastaanottajista, jos pyydät sitä meiltä.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR art. 20)

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tätä koskevat yksityiskohdat voit katsoa GDPR:n 20 artiklasta.

7. Vastustamisoikeus (GDPR art. 21)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR art. 6.1 e) tai f) kohtaan. Tätä koskevat yksityiskohdat näet GDPR:n 21 artiklasta.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle GDPR:n 77 artiklan mukaisesti.

VI. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Schaeffler Finland Oy
Lautamiehentie 3
02770 ESPOO
Finland

VII. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Schaeffler AG
Data protection officer
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

Status: Version 2.0, 30.05.2018

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy