Tuotteet & Palvelut

Lineaarilaakerit vierintäelimillä ja lineaariliukulaakerit

Lineaarilaakerit on tarkoitettu suoraviivaisen liikkeen laakerointiin. Lineaarilaakerien osalta erotellaan pyörivien laakerien tapaan, siirtävätkö vierintä vai liukuelementit niihin kohdistuvat voimat.

Lineaarikomponentteihin kohdistuvat vaatimukset ovat yhtä erilaisia kuin sovellukset, joissa niitä käytetään. Kuljetus- ja syöttöjärjestelmiltä edellytetään pääasiassa nopeutta ja tarkkuutta, kun taas mittakoneissa tärkeämpää on tarkkuus ja jäykkyys. Jotta jokaiseen tehtävään voitaisiin löytää juuri sopiva lineaarijohde, laajan tuotevalikoiman lisäksi yksityiskohtainen neuvonta on tärkeää. INA tarjoaa kumpaakin: Laaja lineaarituoteohjelman yhdistettynä asiantuntevaan palveluun. Lisäksi johteiden runsasta vakiovarustelua voidaan optimoida entisestään eri sovelluksiin sopivan lisävarustevalikoiman avulla.

Jokaisella lineaarirakenteella on ominaisuuksia, jotka tekevät niistä erityisen sopivia tiettyihin laakerointeihin. Yleispäteviä sääntöjä johdetyypin valintaan voi laatia vain tietyllä varauksella, sillä lähes aina täytyy huomioida useita tekijöitä ja punnita niitä keskenään. Niinpä kuormituksen, kiihdytyksen, nopeuden ja iskunpituuden ohella on usein otettava huomioon lämpötilan, voitelun, värinän, asennuksen, huollon jne. vaikutukset.

Lineaariset vierintälaakerit

Lineaarivierintälaakereita on profiilijohteina, juoksurullajohteina, pyöröjohteina, joissa on lineaarikuulalaakerit, tasoneulastoina, johteina, joissa on rulla- ja kuulajohdekengät sekä lineaariyksikköinä (moduulit ja pöydät). Sen lisäksi INA valmistaa myös hyvin pieniin asennustiloihin mahtuvia erityisiä miniatyyrijohteita, joita tarvitaan esimerkiksi mekatroniikassa ja tarkkuustyöstössä. Näitä hyvin pieneen tilaan mahtuvia, äärimmäisen kantokykyisiä, vähäkitkaisia ja jäykkiä elementtejä on saatavana pitimellisinä tai kiertojärjestelmällisinä johteina. Kompaktin rakenteensa vuoksi ne korvaavat usein ratkaisuja, jotka vaativat huomattavasti enemmän asennustilaa.

Johteet koostuvat kiskon ja vaunun muodostamasta yksiköstä, lineaarilaakerin ja akselijohteen järjestelmästä tai ne ovat kahden kiskon muodostamia yksikköjä, joiden välissä on rulla- tai kuulapohjaisia tasoneulastoja. Lineaarimoduulit ovat yhden tai useamman akselin järjestelmiä, joissa on johdejärjestelmä, sähkömoottori ja järjestelmään sovitettu ohjain.

Lineaarijohteet ovat asennusvalmiita kiinteitä laakereita pääasiassa rajoittamattomille iskunpituuksille. Pitimen kinematiikan vuoksi tasoneulastoja ja lineaarijohteita käytetään muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta rajoitetuissa iskunpituuksissa. Nämä laakerit ottavat vastaan voimia kaikista suunnista liikesuuntaa lukuun ottamatta ja vastaanottavat kaikkien akselien suuntaisia momentteja. Pyöröjohteet, joissa on lineaarikuulalaakerit, soveltuvat kahdesta suunnasta tulevaan kuormitukseen ja tasoittavat akselin staattisia linjausvirheitä. Käytön kannalta usein välttämättömän jäykkyyden ja tarkkuuden aikaansaamiseksi useimmat yksiköt on esijännitetty jo tehtaalla tai ne ovat esijännitettävissä asennusvaiheessa. Erilaisten tarkkuus- ja esijännitysluokkien ansiosta myös erinomaista johde- ja paikoitustarkkuutta vaativat sovellukset voidaan toteuttaa helposti.

Johteen koon määrittämiseksi selvitetään erityisesti kuormituksen suuruus ja tyyppi sekä laakeroinnin käyttöikä- ja käyttövarmuusvaatimukset. Yleisesti ottaen ulkoisilta mitoiltaan samansuuruisista laakereista rullajohteita voi kuormittaa enemmän kuin kuulapohjaisia johteita. Pienissä ja keskisuurissa kuormituksissa sekä hyvin dynaamisissa liikkeissä käytetään sen vuoksi useimmiten kuulajohteita, suurissa kuormituksissa taas rullajohteita. Tasoneulastot ja rullajohteet soveltuvat erityisen hyvin, jos täytyy ottaa vastaan erityisen suuria kuormia.

Lineaariliukulaakerit

Vierintälaakeroinneissa pyörivät osat, vierintäelimet, erottavat laakeroinnin elementit toisistaan, kun taas liukulaakeroinneissa liikkuva osa liukuu paikallaan pysyvällä johteella tai akselilla. Johteen tyypistä riippuen liukupinta on laitettu joko liikkuvan tai liikkumattoman osan pintaan. Voitelu tapahtuu liukupinnoitteeseen integroiduilla voiteluaineilla.

Lineaariliukulaakerit ovat kiinteitä laakereita rajoittamattomille iskunpituuksille. Näitä pitkittäisjohteita on miniatyyriliukujohteena, INA-lineaariliukulaakerina ja -liukulaakeriyksikkönä sekä tasojohteena. Miniatyyriliukujohteet koostuvat huoltovapaalla liukupinnalla varustetusta kiskon ja vaunun yhdistelmästä, ja INA-lineaariliukulaakeriyksiköt koostuvat kevytmetallisen holkin sisällä olevasta vähän huoltoa vaativasta INA-holkista. Tasojohteet ovat lineaarijärjestelmiä, joissa kiskojen liukupinnat ovat päällystetty vähän huoltoa vaativalla liukupinnoitteella.

Liukulaakerijohteet ovat vähän kuluvia, kestävät suuria staattisia kuormia, eivät ole herkkiä iskuille tai epäpuhtauksille, ovat hiljaisia ja toimivat pääsääntöisesti nykäyksettömästi. Huoltovapaita liukujohteita ei tarvitse voidella, vähän huoltoa vaativilla materiaaleilla on hyvät varakäyntiominaisuudet. Liukujohteita käytetään monilla eri aloilla niiden monipuolisten ominaisuuksien ansiosta erityisesti silloin, kun laakerisijan on oltava huoltovapaa tai se saa tarvita vain vähän huoltoa, on olemassa liian vähäisen voitelun vaara tai kun voiteluainetta ei haluta tai voida käyttää.

Lineaariliukujohteen käyttöikä riippuu pääasiassa sen kuormituksesta, liukunopeudesta, lämpötilasta ja käyttöjaksojen pituudesta. Sen lisäksi siihen vaikuttavat rajoittavasti epäpuhtaudet, korroosio kuivakäytön yhteydessä tai mahdollinen voiteluaineen vanhentuminen, kun voitelu ei ole riittävää. Nimellinen käyttöikä on tämän vuoksi aina vain ohjearvo.

Monia lineaariliukulaakeriin vaikuttavia ulkoisia vaikutuksia ei voi ottaa huomioon laskennallisesti. Käyttöolosuhtein suoritettavat kokeet antavat sen vuoksi varmimmat arviot johteen käytöstä ja käyttöiästä kussakin sovelluksessa.

 

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy