Julkaisut
 

Luettelo | 2018-05
Vierintälaakereiden asennus ja kunnossapito
Tuotteet Palvelut Koulutus

 
YHTEYSTIEDOT
 
Kunnossapitopalvelut

Tekninen neuvonta

Jos yritys haluaa siirtyä kunnonvalvontaan perustuvaan kunnossapitojärjestelmään, Schaeffler tarjoaa koulutusta, opastusta sisäänajovaiheessa, neuvontaa käyttövaiheessa ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä huoltosopimuksia.

Kunnonvalvontaan perustuva kunnossapito
Kunnonvalvontaan perustuvassa kunnossapidossa koneita ja laitteistoja ei huolleta vaurion sattuessa tai tietyin väliajoin vaan tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan kunnonvalvonnassa saatujen tietojen pohjalta. Kunnonvalvonnassa saatujen tietojen perusteella Schaeffler-asiantuntijat laativat kunnossapitosuunnitelman yhteistyössä käyttäjän kanssa. Näin kunnossapidosta tulee suunnitelmallista ja voidaan alentaa kustannuksia.

Kunnonvalvontakonseptit laitteistovalmistajille ja -käyttäjille
Kunnonvalvontapalvelut eivät ole "tukkutavaraa", sillä vaatimukset vaihtelevat laitteistosta ja asiakkaan pohjatiedoista riippuen. Laajasta Schaeffler-palveluvalikoimasta paikalliset, serfitioidut Schaeffler-asiantuntijat pystyvät rakentamaan soveltuvan kokonaisuuden, jossa Schaefflerin koulutukset ja palvelut nivoutuvat yrityksen omaan työpanokseen. Vaihtoehtoja on paljon ja palvelukokonaisuuden sisältö riippuu pohjatiedoista ja käytettävissä olevasta kapasiteetistä sekä kunnonvalvonnan laatuvaatimuksista.

Seuraavat neljä esimerkkiä osoittavat, miten erilaisia kunnonvalvontakonseptit voivat olla ja miten suuri valikoima on. Schaeffler-asiantuntijat räätälöivät asiakaskohtaisen kunnonvalvontakonseptin asiakkaan tarpeet huomioiden ja auttavat sen toteuttamisessa.

 

Esimerkkejä:
Perehdytys
Yritys A:n työntekijöillä on kokemusta kunnonvalvonnasta.

Tässä tapauksessa riittää, että yrityksen työntekijät perehdytetään järjestelmien käyttöön ja opastetaan käyttöönottovaiheessa. Vaikeissa tapauksissa voidaan pyytää Schaeffler-asiantuntijoiden apua. He voivat auttaa analysoinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Koulutus
Yritys B haluaa syventää tietojaan kunnonvalvonnasta.

Kunnonvalvonta on erittäin laaja aihepiiri. Siihen perehtyminen vaatii paljon aikaa. Tässä tapauksessa kannattaa käydä Schaefflerin kaksivuotinen koulutusohjelma, jonka suorittaneet pystyvät itsenäisesti valvomaan laitteistoansa myös ilman aikaisempaa kokemusta kunnonvalvonnasta. Koulutuksen jälkeen Schaeffler vähentää teknistä tukea asteittain ja asiakkaan työntekijät pääsevät käyttämään opittuja tietoja jokapäiväisessä työssään.

Ulkoistus
Yritys C haluaa ulkoistaa kunnonvalvonnan kokonaan.

Schaeffler tarjoaa kunnonvalvontapakettia, jossa Schaeffler huolehtii kaikesta. Paketti sisältää mm. järjestelmien käyttöönoton, jatkuvan kunnonvalvonnan ja laitteiston vuokrauksen, jolloin asiakkaalle ei synny aloituskustannuksia. Tällaiset kunnonvalvontapaketit soveltuvat erittäin hyvin esimerkiksi tuulivoimaloille.

Oma kunnonvalvontapalvelu
Yritys D on laitteistovalmistaja ja haluaa itse tarjota kunnonvalvontapalvelut

Schaeffler on alihankkija, joka toimittaa - yleensä kannettavia - kunnonvalvontajärjestelmiä, kouluttaa laitteistovalmistajan kunnonvalvontahenkilöstöä ja antaa asiantuntija-apua. Schaeffler-asiantuntijat auttavat laitteisto-ongelmissa, joita valmistajan omat työntekijät eivät pysty arvioimaan luotettavasti. Laitteistovalmistaja voi siten tarjota asiakkailleen erittäin korkealaatuista kunnonvalvontapalvelua ilman omaa asiantuntijaryhmää.

 

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy