LISÄTIETOJA

medias®-tuoteohjelma

Vierintä- ja liukulaakerit
Julkaisut
 

Luettelo | 2019-01
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
 

Luettelo | 2016-06
Large Size Bearings
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Tuotteet & Palvelut

Vierintä- ja liukulaakerit

Pyörivät laakerit ovat vierintälaakereita tai liukulaakereita. Niiden osalta erotellaan, välittyvätkö voimat toisiinsa nähden liikkuvien osien vierivillä vai liukuvilla elementeillä.

Vierintälaakerit

Vierintälaakerit koostuvat yleisesti ottaen kahdesta laakerirenkaasta, joissa on vierintäradat. Renkaiden välissä on vierintäelimiä, jotka vierivät vierintäradoilla. Vierintäeliminä käytetään kuulia, lieriörullia, neularullia, kartiorullia ja tynnyrirullia. Pääsääntöisesti pidin ohjaa vierintäelimiä, pitää ne tasaisen välimatkan päässä toisistaan ja estää niitä pääsemästä kosketuksiin keskenään. Neulalaakereissa ja olakkeettomissa pallomaisissa rullalaakereissa pidin huolehtii lisäksi vierintäelimien akselin oikeasta sijainnista. Jos laakerit ovat purkautuvia, pidin pitää vierintäelimet yhdessä ja helpottaa näin laakerin asennusta. Erityistarkoituksiin käytetään myös täyskuulaisia, täysrullaisia tai täysneulaisia vierintälaakereita.
Levypitimien vakioraaka-aine on teräs, joihinkin sovelluksiin käytetään myös messinkiä. Massiivipitimiä valmistetaan messingistä, teräksestä, kovakudosmuovista ja muista raaka-aineista. Lämpömuovautuvista muoveista, erityisesti lasikuituvahvisteisesta polyamidista, valmistetut pitimet ovat myös yleisiä.
Renkaat ja vierintäelimet ovat pääasiassa läpikarkaistusta kromiteräksestä, sen ohella käytetään myös hiiletysterästä. Erikoislaakerit äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin – kuormitus, pyörimisnopeus, lämpötila, korroosio – koostuvat lämmönkestävistä ja/tai ruostumattomista teräslaaduista, muovista, keraameista sekä muista raaka-aineista.
Vierintälaakereita on saatavana avoimina sekä tiivistettyinä yhdeltä tai molemmilta puolilta. Yleisimmät tiivistelajit ovat rako- ja huulitiivisteet.

Ominaisuudet ja käyttö

Jokaisella vierintälaakerityypillä on ominaisuuksia, jotka tekevät niistä erityisen sopivia tiettyihin laakerointeihin. Yleispäteviä sääntöjä laakerityypin valintaan voi laatia vain tietyllä varauksella, sillä lähes aina on huomioitava useita tekijöitä ja punnittava niitä keskenään. Niinpä useimmiten on kuormituksen ja pyörimisnopeuden ohella otettava huomioon lämpötilan, voitelun, värähtelyn, asennuksen, huollon jne. vaikutukset. Monissa tapauksissa konstruktio, johon laakeri asennetaan, määrittää ainakin laakerin päämitat, useimmiten sisähalkaisijan koon.
Pääsääntöisesti säteiskuormitukseen tarkoitettuja vierintälaakereita kutsutaan säteislaakereiksi. Useimmat säteislaakerit ottavat vastaan yhdistettyjä kuormituksia, esim. urakuulalaakerit, viistokuulalaakerit, kartiorullalaakerit tai pallomaiset rullalaakerit. Lieriörullalaakerit N ja NU, useimmat neulalaakerit ja neulaholkit sekä neulakehät ottavat vastaan ainoastaan säteisvoimia.
Aksiaalilaakereiksi nimitetään vierintälaakereita, jotka on tarkoitettu pääasiassa aksiaalikuormitukseen. Pallomaiset aksiaalirullalaakerit ja yksisuuntaiset aksiaaliviistokuulalaakerit ottavat vastaan yhdistettyjä aksiaali-säteiskuormituksia. Muut aksiaalilaakerit soveltuvat ainoastaan aksiaalikuormille.
Jos säteissuunnassa on vain vähän tilaa käytettävissä, valitaan laakereita, joiden poikkileikkauskorkeus on matala. Näitä ovat esimerkiksi tiettyjen sarjojen neulakehät, neulalaakerit ilman sisärengasta ja sisärenkaalla, urakuulalaakerit ja pallomaiset rullalaakerit.
Jos käytettävissä oleva tila on aksiaalisesti rajallinen, säteiskuormitukseen ja yhdistettyyn kuormitukseen soveltuvat yksirivisten lieriörullalaakerien, ura- tai viistokuulalaakerien laakerisarjat. Aksiaaliseen kuormitukseen käytetään tiettyjen sarjojen aksiaalineulakehiä, aksiaalineulalaakereita tai aksiaaliurakuulalaakereita.
Eräs toinen erotteleva ominaisuus on tapa, jolla laakeri ohjaa akselia. On nimittäin olemassa laakereita, jotka sallivat aksiaalisuuntaiset siirtymät, laakereita, jotka ohjaavat akselia toiseen tai molempiin aksiaalisuuntiin, ja laakereita, jotka voivat liikkua kulmittain ja näin sallivat liitäntärakenteen asennoitumisen vinoon.
Laakerin koon määrittämiseksi selvitetään erityisesti kuormituksen suuruus ja laatu – dynaaminen tai staattinen – laakerin kantokyky sekä vaatimukset laakeroinnin käyttöiälle ja käyttövarmuudelle. Pyöriviä laakereita rasitetaan dynaamisesti. Staattisesti rasitetaan laakereita, joiden laakerirenkaiden välinen suhteellinen liike on hyvin hidasta, edestakaisissa liikkeissä ja pysähtyneissä kuormituksissa. Yleisesti ottaen ulkoisilta mitoiltaan samansuuruisista laakereista rullalaakereita voi kuormittaa enemmän kuin kuulalaakereita. Pienissä ja keskisuurissa kuormituksissa käytetään siksi usein kuulalaakereita, suuremmissa kuormituksissa ja suuremmissa akselihalkaisijoissa usein rullalaakereita.

Liukulaakerit

Liukulaakerointien tehtävä on vierintälaakerointien tapaan tukea tai ohjata toisiinsa nähden liikkuvia osia. Niin tehdessään laakereiden täytyy ottaa vastaan voimia ja siirtää niitä. Erona on se, että vierintälaakeroinneissa pyörivät osat, vierintäelimet, erottavat laakeroitavat elementit toisistaan, kun taas liukulaakeroinnissa liikuteltava osa, useimmiten akseli, tappi tai olake, liukuu paikallaan pysyvän laakeriholkin, laakerivaipan tai liukulaakeriliuskan liukupinnalla. Näin ollen liukumisliike tapahtuu suoraan laakerirungon liukupinnan ja laakeroidun osan välillä. Voitelu varmistetaan integroiduilla voiteluaineilla tai tukielimeen integroidun kiinteän kerroksen avulla. Säteisliikkeessä laakerivälys akselin ja liukupinnan välissä takaa liukuparien liikkumisen.

Liukulaakereita on säteislaakereina, aksiaalilaakereina, liuskoina, puolikkaina kuulina ja monina muina rakenteina. Ne kulkevat hiljaisesti, soveltuvat erityisesti kantamaan korkeita kuormituksia suhteellisen hitaissa pyörimis- ja kääntöliikkeissä, sekä korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Niiden monipuolisten ominaisuuksien ansiosta niitä käytetään melkein kaikilla teollisuuden aloilla erityisesti silloin, kun tilaa on käytettävissä erittäin rajoitetusti.

 

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy