Search term

Sosiaalinen kestävyys on Schaefflerille tärkeää

Schaeffler Group on luonut uusi innovaatioita ja edistänyt mullistavia keksintöjä sekä tehnyt jatkuvaa kehitystyötä liikkuvuusteknologian alalla yli 75 vuoden ajan. Kun ilmastonmuutos etenee ja yhteiskunnalliset haasteet kasvavat ympäri maailman, olemme varmoja, että määrätietoinen, nopea ja kohdennettu toiminta kaikilla elämänalueilla on menestyksen kannalta tärkeämpää kuin koskaan. Siksi muutimme ja hioimme kestävän kehityksen strategiaamme vuonna 2022. Keskeinen osa kehitystämme on se, että keskitymme strategiassamme johdonmukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan. Strategiaamme varten määrittelimme kymmenen toiminta-aluetta, joissa otamme huomioon painopistealueidemme lisäksi ulkoisten sidosryhmien tarpeet.

Tässä tekstissä tarkastellaan strategian yhteiskunnallista toiminta-aluetta. Ensin käsittelyssä on Schaefflerin laajempi globaali näkökulma, ja lopuksi käsitellään Pohjoismaissa toteutettuja aloitteita.

Schaefflerin työntekijät vaikuttavat merkittävästi yhtiön menestykseen. Heidän asiantuntemuksensa, osaamisensa, omistautumisensa ja luovuutensa ovat avainasemassa jatkuvan kehityksen ja yhtiön menestyksen varmistamisessa. Schaeffler tukee tätä kehitystä esimerkiksi maksamalla reiluja ja suoritusperusteisia palkkoja ja lisäeläkkeitä sekä tarjoamalla joustavia työaikoja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoisuus ja osallisuus

Schaeffler arvostaa myös työntekijöidensä monipuolista kokemusta ja taustaa ja pitää niitä maailmanlaajuisen organisaationsa vahvuuksina. Kaikki, mikä erottaa työntekijät muista ja tekee heistä ainutlaatuisia, edistää innovointia ja tekee Schaeffleristä kilpailukykyisemmän. Tärkeää on myös kasvattaa naispuolisten työntekijöiden osuutta koko organisaatiossa. Siksi järjestämme naispuolisille opiskelijoille ja lahjakkaille naispuolisille työntekijöille mentorointiohjelmia, työpajoja ja tapahtumia, joissa he saavat arvokasta tietoa. Näin autamme naisia kehittämään monialaisia verkostoja ja etenemään urallaan. Lisäksi on erittäin tärkeää, ettei työympäristössä esiinny syrjintää, uhkailua tai häirintää. Kaikkien työntekijöiden tulee kokea, että heitä arvostetaan ja että he voivat vapaasti kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Stressin vähentäminen työpaikalla ja korkeat turvallisuusstandardit

Stressin vähentäminen työpaikalla on toinen Schaefflerille tärkeä osa-alue. Schaefflerin työterveysosasto arvioi tarvetta lievittää työntekijöiden stressiä ja vaikuttaa tilanteeseen johdonmukaisilla standardeilla muun muassa aloitteiden, koulutusten ja erityisten tapahtumien avulla.

Schaefflerilla on käytössään myös kattava energia-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Siinä otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten kansainväliset työturvallisuusstandardit, ja se auditoidaan konserninlaajuisesti ISO 45001 standardin mukaisesti. Kaikkien johtajien ja työntekijöiden edellytetään noudattavan työturvallisuusmääräyksiä ja raportoivan vaaratilanteista ja terveysuhkista esihenkilöilleen. Mahdolliset vaarat tunnistetaan tehtävä- ja työpaikkakohtaisella riskinarvioinnilla ja arvioidaan, tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä.

Stressin vähentäminen työpaikalla ja korkeat turvallisuusstandardit

Sosiaalinen ympäristö Schaefflerin Nordic ja Baltic organisaatiossa

Nordic ja Baltic organisaatiossa ei ole tuotantolaitoksia. Sosiaalinen ympäristö on kuitenkin meille tärkeä asia ja vaikuttaa keskeisesti siihen, että pystymme takaamaan työntekijöillemme hyvän työpaikan. Tähän liittyvät aloitteet perustuvat stressin vähentämiseen ja joustavuuden lisäämiseen sekä monimuotoisuuteen ja osallisuuteen.

Pohjoismaiden organisaatio pyrkii minimoimaan stressin ja korostamaan joustavuutta tarjoamalla joustavat työajat ja lyhentämällä työaikoja kesäisin. Työntekijät voivat myös tehdä etätöitä kahtena päivänä viikossa, mikä helpottaa erityisesti pienten lasten vanhempien elämäntilannetta.

Erik Askensjö, Managing Director of Schaeffler Nordic and Baltic

Meille on tärkeää, että tämä on hyvä työpaikka kaikille. Olen iloinen siitä, että henkilöstömme osallistuu laajasti erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin. Se on meille kaikille erittäin arvokasta. Siten lähennymme tiiminä, ja sen ansiosta pääsemme keskustelemaan toistemme kanssa ja luomaan yhteyksiä toisiimme. Tästä on hyötyä jokapäiväisessä työssämme.

Pohjoismaiden organisaatio pyrkii lisäämään monimuotoisuutta ja osallisuutta palkkaamalla työntekijöitä eri maista, ja naiset asetetaan rekrytoinnissa etusijalle, kun heillä on sama kokemus ja koulutus kuin miehillä. Asiakaspalvelu työntekijöistä noin puolet on naisia, mikä on teknologia- ja teollisuusyhtiössä korkea osuus. Osallistumista edistetään järjestämällä säännöllisesti yhteisiä kahvitaukoja ja ”town hall” tapaamisia. Lisäksi teollisuuden organisaatio kokoontuu kerran vuodessa muutaman päivän mittaiseen yhteiseen myyntikonferenssiin. Yhtiö järjestää myös joulu- ja kesäjuhlia. Kaikki tällaiset tapahtumat auttavat organisaatiota toimimaan tiimilähtöisemmin ja sitoutumaan vahvemmin työntekijöihinsä.

Carina Vestling on työskennellyt Schaeffler Nordicin asiakaskeskuksessa vuodesta 2019. Hän vastaa tilausten tekemisestä ja toimitusten seurannasta OEM- ja MRO-asiakkaille. ”Schaeffler on hyvä työpaikka. Pidän esimerkiksi joustavuudesta, jonka ansiosta voimme tehdä töitä kotoa käsin kahtena päivänä viikossa. On hyvä, että meillä on töissä sopivassa suhteessa miehiä ja naisia. Se luo mukavan dynamiikan, johon vaikuttavat myös tiimin jäsenten eri persoonallisuudet”, Carina toteaa.

Share Page

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy