Search term

Schaefflerin ympäristötyö

Schaeffler Group on edistänyt autoteollisuuteen ja teollisiin sektoreihin liittyviä mullistavia keksintöjä ja kehitystä jo yli 75 vuoden ajan. Uskomme lujasti, että ilmastonmuutoksen edetessä ja yhteiskunnallisten haasteiden kasvaessa maailmalla määrätietoinen, nopea ja täsmällinen toiminta kaikilla elämänalueilla on menestyksen kannalta tärkeämpää kuin koskaan. Siksi sopeutimme ja hioimme kestävän kehityksen strategiaamme vuonna 2022. Keskitymme strategiassamme johdonmukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan, jotka ovat jatkuvan kehityksemme ytimessä. Olemme määritelleet strategiamme toteutusta varten kymmenen toiminta-aluetta, joilla huomioimme painopistealueidemme lisäksi ulkoisten sidosryhmien tarpeet.

Ensimmäisessä sosiaalista kestävyyttä käsittelevässä paikallisessa artikkelissamme tarkastelimme sosiaalista toiminta-aluetta. Tässä artikkelissa tarkastelemme ympäristötyön toiminta-aluetta.

Ympäristötyön toiminta-alueen neljä ulottuvuutta

Ilmastoneutraliuden osa-alue on avainasemassa Schaefflerin yritysstrategiassa.
Ilmastoneutraliuden osa-alue on avainasemassa Schaefflerin yritysstrategiassa.

Kestävä kehitys on kiinteä osa Schaefflerin yritysstrategiaa ja yhtiön arvoja. Schaefflerillä ympäristötyön toiminta-alue on jaettu neljään ulottuvuuteen: ilmastoneutraalius, kiertotalous, resurssitehokkuus ja ympäristönsuojelu sekä vihreät tuotteet.

Ilmastoneutraaliudella on keskeinen asema tässä strategiassa. Schaefflerin tavoitteena on saavuttaa toimintojensa ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä ja pienentää hiilidioksidipäästöjä toimitusketjussaan vuoteen 2040 mennessä muun muassa käyttämällä uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa ja parantamalla energiatehokkuutta. Schaeffler Groupin ilmastoa koskeva toimintasuunnitelma laadittiin ja optimoitiin vuonna 2022 juuri tätä silmällä pitäen.

Kiertotalousulottuvuus sisältää kiertotalousstrategian, jonka avulla voimme optimoida luonnonvarojen käyttöä sekä vähentää kriittisten ja harvinaisten raaka-aineiden käyttöä. Uudelleenkäyttö, korjaaminen, kunnostaminen, uudelleenvalmistus ja kierrätys ovat avainsanoja, joiden avulla kiertotalousulottuvuuden tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kolmas ympäristötyön ulottuvuus on resurssitehokkuus ja ympäristönsuojelu. Tällä alueella yhtenä tärkeänä tavoitteena on pienentää yhtiön makean veden kulutusta 20 % vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi vedestä riippuvuutta pienennetään systemaattisesti, jotta veteen liittyvät tuotantoriskit voidaan minimoida. Schaefflerin toimipaikoissa vedenkulutus liittyy pääasiassa jäähdytykseen ja teollisiin sovelluksiin sekä sanitaatioon ja hygieniaan. Yhtiö on integroinut vedenhallinnan riskienhallintajärjestelmäänsä, jotta esimerkiksi ilmastonmuutoksen seuraukset voidaan tunnistaa ja niihin voidaan reagoida asianmukaisesti. Schaeffler on niputtanut kaikki olennaiset resurssit yhdeksi ohjelmaksi, jonka tavoitteena on vähentää makean veden käyttöä. Konkreettisena esimerkkinä tästä työstä ovat asennetut suljetut haihdutusjärjestelmät, joilla vähennetään syntyvän jäteveden määrää ja jotka mahdollistavat kondenssiveden kierrätyksen.

Vihreiksi tuotteiksi Schaeffler määrittelee tuotteet, joiden tuotannosta, kuljetuksista, käytöstä ja hävittämisestä syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin muiden vastaavien tuotteiden. Schaeffler kehittää parhaillaan monipuolista konseptia hiilijalanjäljen automatisoidulle, kattavalle laskennalle, jotta päästövähennyksiä voidaan saavuttaa ja mitata tuotetasolla ja muutenkin. Schaefflerin X-life-laakerit, joiden kitkakerroin on jopa 50 % pienempi ja käyttöikä jopa 70 % pitempi kuin normaaleilla laakereilla, ovat yksi esimerkki vihreistä tuotteista. Yhtiö kehittää parhaillaan myös uusia tuotantojärjestelmiä ja päätöksentekomalleja. Nämä tekijät huomioidaan tuotekehitysvaiheessa, ja yhtiö kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa myös muun muassa vetypolttokennoja autoihin sekä vetykennopinoja teolliseen käyttöön.

Hydrogen technology at Schaeffler: A future of innovation

Polttokennot ja vetyteknologia tarjoavat valtavan potentiaalin tulevaisuuden liikkuvuuteen.
Polttokennot ja vetyteknologia tarjoavat valtavan potentiaalin tulevaisuuden liikkuvuuteen.

Schaefflerin Nordic and Baltic organisaation ympäristöfokus

Schaeffler Nordic & Baltics´in pääkonttorin valaisimet on vaihdettu LED-valoiksi ja valaistusta ohjataan tietokoneilla.
Schaeffler Nordic & Baltics´in pääkonttorin valaisimet on vaihdettu LED-valoiksi ja valaistusta ohjataan tietokoneilla.

Vaikka Schaefflerin Pohjoismaiden ja Baltian organisaatiolla ei ole tuotantolaitoksia, ympäristöfokus on silti prioriteetti ja keskeinen alue yhtiön ilmastojalanjäljen pienentämisessä. Pienilläkin teoilla on merkitystä ja positiivinen vaikutus ympäristöön. Pohjoismaissa ja Baltiassa toteutetut hankkeet liittyvät kiertotalouteen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiankulutuksen pienentämiseen.

Schaefflerin Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääkonttorissa Tukholmassa jätteet lajitellaan ja kierrätetään mahdollisimman tarkasti. Pääkonttorissa on tätä varten isot lajitteluastiat, jotka kierrätyspalveluyritys käy säännöllisesti tyhjentämässä. Myös herkemmille materiaaleille, kuten metalleille ja elektroniikkaromulle, on samanlainen käytäntö. Toinen tärkeä hanke liittyy energiatehokkuuteen. Pääkonttorissa on siirrytty käyttämään LED-valaisimia, ja valaistusta ohjataan tietokoneella. Kaikki valot sammuvat automaattisesti tiloissa, jotka eivät ole käytössä, ja sähköt katkeavat kokonaan, kun viimeinen työntekijä lähtee illalla toimistolta.

Pääkonttorissa on arvostettu erityisesti kylmää ja hiilihapotettua vettä annostelevan hanajärjestelmän hankintaa. Juomakelpoisen veden kulutus pienenee, kun vettä ei tarvitse laskea hanasta minuuttitolkulla ennen sen kylmenemistä, ja hiilihapotettua pullovettä tarvitsee ostaa vähemmän. Lisäksi työntekijät voivat huolehtia riittävästä nesteytyksestä ja työskennellä tehokkaasti.

Yhtiö kannustaa työntekijöitään pohtimaan ilmastovaikutuksiaan myös vapaa-ajalla. Työmatkoilla on suositeltavaa yöpyä hotelleissa, joilla on kestävän kehityksen sertifikaatti. Yhtiön autot ovat mieluiten sähkö- tai hybridiautoja. Sähköautojen käyttöä tuetaan myös pääkonttorin yhteydessä sijaitsevilla latauspisteillä, joilla akun voi ladata maksuttomasti.

Schaeffler Nordic and Balticin toimitusjohtaja Erik Askensjö: ”Uskomme, että kaikki ilmastoon liittyvät hankkeet ovat tärkeitä ja ne auttavat meitä pienentämään jalanjälkeämme. Vaikka meillä ei olekaan tuotantolaitosta, on tärkeää osallistua ilmastotyöhön erilaisilla hankkeilla niillä alueilla, joihin pystymme vaikuttamaan. Tätä arvostavat myös työntekijämme, jotka antavat oman panoksensa kaikin mahdollisin tavoin”, Erik Askensjö toteaa lopuksi.

Schaefflerin vastuullisuusraportti vuodelta 2022

Yhtiön autokannassa suositaan joko täyssähkö- tai hybridiajoneuvoja.
Yhtiön autokannassa suositaan joko täyssähkö- tai hybridiajoneuvoja.
Share Page

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy